ความรักคือ

By | สิงหาคม 30, 2018

ความรักคืออะไร?

 🙂  🙂  บางคนก็ยังสงสัยว่าความรักมันคืออะไร อะไรคือความรัก ความรักเกิดขึ้นได้อย่างไง เกิดจากใหน อะไรจึงก่อให้เกิด????

เรามาทำความรู้จักความรักกันเถอะ ความรักมียุหลายแบบ เช่น ความรักจากพ่อแม่ ความรักจากเพื่อน ความรักจากญาติ ความรักจากเพื่อนร่วมงาน หรือความรักจากแฟน

ความรักเหล่านี้อาจเป็นไปได้หลายแบบ เราว่าจะเลือกความรักมันจากใหนดี ว่าความรักนั้นมันดีหรือไม่ดี ดังนั้น

          ความรักเป็นสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจบังคับกันได้ ความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีต่อคนที่ตนรักความยินดีที่คนที่ตนรักมีความสุข การให้อภัยเมื่อคนที่ตนรักทำผิด
และการเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของคนที่ตนรัก จำเลยปรารถนาจะยึดครองผู้ตายเพื่อความสุขของจำเลยเอง เมื่อไม่สมหวังจำเลยก็ฆ่าผู้ตาย เป็นความผิดและการกระทำที่เห็นแก่