บทความ ความรัก กับ ระยะเวลา

By | พฤศจิกายน 6, 2018

มาตรวัดความรักไม่ได้วัดกันตรงที่. . . .ใครรักก่อน หรือ รักทีหลัง คนที่รักมานาน . . .

อาจไม่ได้รักมากกว่า . . . และ คนที่รักทีหลัง . . . อาจไม่ได้รักน้อยกว่า

เพราะความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเพียงอย่างเดียว คนที่มาก่อน รักก่อน

วันคืนที่ผ่านมามากมายอาจไม่มีค่าไม่มีความหมายเลย ถ้าหากเพียงแค่ต้องรักไปวันๆ . . .

หรือรักไปเหมือนกับทุก ๆ วันที่เคยรัก รักอย่างเป็นหน้าที่ . . .หรือรักเพราะเคยรัก . . . .

ในขณะเดียวกัน . . . กับวันคืนเพียงไม่กี่วันของคนที่มาทีหลัง . . . ก็อาจมีค่ามากเหลือเกิน

ความรัก จึงไม่ได้สำคัญที่ว่ารักกันมานานแล้ว หากแต่ความรักสำคัญตรงที่

เราใช้ทุกวันให้มีค่า ให้เต็มไปด้วยความหมายแห่งรัก รักแล้ว . . . ทำสิ่งดีๆ ให้กันด้วยความเต็มใจ

และกระตือรือร้น นั่นแหละจึงจะเรียกว่าความสำคัญของรัก

ใครรักมาก หรือ รักน้อยจึงไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลา และไม่อาจเชื่อมั่นในคนที่มาก่อน . . .

หรือ ไม่อาจดูถูกคนที่มาทีหลังว่าเขาไม่มีความสำคัญ

ความจริงแล้วคนที่มาที่หลังอาจสำคัญมากกว่า

คนมาก่อนก็ได้ คุณว่าจริงมั๊ย . . .