Tag Archives: ถวายเพล

ชาวบ้านแห่ถวายเพลพระสงฆ์ในวัด 3 จชต. หลังงดออกบิณฑบาต

พระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้งดออกบิณฑบาต เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย ด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัต… Read More »