นิยามความรัก

นิยามความรัก 

 

 

 

 

 

กฎเกณฑ์ของความรัก คือ ความรักต้องไม่มีกฎเกณฑ์ เพราะถ้ามีกฎเกณฑ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ มันก็จะไม่ใช่ความรัก…

ความรัก บางทีมันก็คล้ายถนน มีทั้งเส้นขนาน , มีทั้งสวนทาง บางทีก็มียูเทิร์น []